جهت قیمت دهی پروژه میبایست در ابتدا نیازهای کارفرما به روشنی مشخص گردد و مطابق با نظر و سلیقه ایشان طراحی و برآورد قیمت انجام گردد. شرکت جهت طراحی و برآورد قیمت نیاز به اطلاعات زیر دارد:

 • اطلاعات پروژه شامل : شهر و منطقه پروژه، تعداد واحد، مرحله ساخت ساختمان، کابل کشی صورت گرفته، برنامه زمانی هوشمند سازی
 • نیازهای کلی مشتری و میزان بودجه در نظر گرفته شده
 • تعیین درخواست کارفرما به استفاده از کلیدهای لمسی یا تاچ پنل و یا استفاده از کلیدهای سنتی
 • نحوه کنترل سیستم روشنایی
 • نحوه کنترل سیستم سرمایشی/گرمایشی
 • نیاز به کنترل پرده ها
 • نیاز به کنترل سیستم های صوتی و تصویری
 • نیاز به سیستم پخش موسیقی
 • امکان کنترل شیر اصلی آب و یا گاز
 • کنترل هوشمند اتاق ها
 • کنترل سیستم آبیاری
 • کنترل ادوات آشپزخانه
 • کنترل آیفون تصویری
 • نیاز به سیستم امنیتی
 • بررسی نیاز به کنترل از طریق اینترنت و SMS
 • امکان کنترل واحد از طریق تلویزیون
 • انتخاب نوع سیستم کنترلر مرکزی
پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز خواهشمند است با شرکت تماس بگیرید همکاران ما در بخش فروش آماده هستند مشاوره و طراحی پروژه را بصورت کامل و رایگان انجام دهند.