در بسیاری از پروژه ها کاربران علاقمند به حفظ حالت فعلی و استفاده از کلیدهای سنتی Conventional می باشند، بدین منظور ماژول های مبدل که امکان نصب آنها در قوطی برق های استاندارد ایران میسر می باشد این نیاز را مرتفع کرده است. کاربران در عین حال که از طریق کلید های تک پل و یا دوپل خود به خاموش و روشن کردن چراغ ها می پردازند این امکان را خواهند داشت تا از طریق نرم افزار اسمارت مایر که بر روی گوشی های هوشمند نصب شده و یا از طریق تاچ پنل نیز به کنترل کامل سیستم روشنایی خود بپردازند. ماژول های مبدل در دو نوع تک پل و دو پل طراحی شده اند.