پرده برقی هوشمند در ابعاد مختلف برای وزن های مختلف پرده ارائه میگردد.
کاربر میتواند از این محصول در سناریو های مختلف همچنین برنامه زمان بندی و لاجیک های کنترلی استفاده کند.
قابلیت فیدبک ( نمایش میزان باز و یا بسته بودن پرده ) از آپشن هایی است که این محصول را از سایر محصولات متمایز میکند .
این محصول با دستیار های صوتی مختلف قابل کنترل و مانیتور میباشد.