کنترلر مادون قرمز دارای WiFi داخلی بوده و بدون نیاز به کنترلر مرکزی به صورت مستقیم به نرم افزار اسمارت مایر اضافه میشود و برای ارسال فرمان به دستگاه هایی مانند تلویزیون ، گیرنده های دیجیتال ، دیسک پلیر های مختلف همچنین سیستم های سرمایش و گرمایش و یا هر دستگاهی که با ریموت کنترل مادون قرمز کار میکند ، مورد استفاده قرار میگیرد.
کاربر میتواند داخل نرم افزار مدل دستگاه مورد نظر را انتخاب کرده و کتابخانه آن را دانلود کند .
در صورتی که دستگاه مورد نظر در کتابخانه یافت نشود شما میتوانید به صورت دستی کلید های ریموت کنترل را به نرم افزار اضافه کرده و برای کنترل دستگاه مورد نظر از طریق اپلیکیشن اقدام نمایید.
این محصول در سناریو های مختلف همچنین لاجیک های کنترلی قابل استفاده میباشد.